Orff – Schulwerk

Orff – Schulwerk

Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff 1895-1982 yılları arasında Münih’te yaşadı. Münih Müzik Akademisi’nde müzik eğitimi gördü. 1924 yılında Dorothee Günter ile beraber Günther Jimnastik, Dans ve Müzik okulunu kurdu. İlke olarak ritim, hareket ve emprovizasyona serbest ve içgüdüsel yaklaşımı benimsedi. Sahne oyunları ve koro yapıtları arasında en bilinenleri Carmina Burana ve Catulli Carmina’ dır. Müzik eğitiminde benimsediği yol Orff-Schulwerk’tir.

Orff-Schulwerk bir düşünceyi, hikayeyi, yaşantıyı beden diliyle, hareket ederek, devinimle, dansla, sözle, şarkıyla, müzikle, enstrüman kullanarak anlatımdır. Orff-Schulwerk “yaparak – yaşayarak öğrenme” bakımından en etkili yaklaşımlardan biridir. Orff-Schulwerk çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanması, konuşmaların kullanılması, seslerin ritimlendirilmesi, bu ritimlerin müzik haline gelmesinde bir dizi yaratıcı süreç vardır. Her aşamasında vazgeçilmez olan şey “oyun” dur.

Orff-Schulwerk etkinliklerinde çocukların oyuna karşı olan doğal ilgilerinden yararlanılır. Fikir verip hayal gücü uyandırılır. Seslerle oynama, deneme, yanılma ve diyalog içinde müzik yapmak, zamanı ve ritmi saymadan hissettirmek, çocukların etkinliğe kendilerinden bir şeyler katmalarına izin vermek önemlidir.