Çoklu Zeka

Çoklu Zeka

Yıllar sonra bir yeteneğimizi keşfettiğimizde çok şaşırıp, küçükken bu yeteneğin keşfedilip üzerine eğilinseydi neler olabilirdi diye belki de biraz üzülerek düşündüğümüz olmamış mıdır hiç?

Ama ne yazık ki bizim zamanımızda zeki olmak demek sadece matematik ve sözel zekânın pırıltılarının keşfedilmesi demekti… Ve matematik öğrenemiyorsanız zeki sayılamıyordunuz…

Oysa Gardner zekânın, insanın pek çok özelliğini ve etkinliğini içine alan kapasitedeki bir kavram olduğunu ve sekiz türe ayrılabileceğini ileri sürmektedir. Tüm çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar ve bazılarına daha çok eğilimleri olabilir.

  1. Matematiksel Zekâ
  2. Görsel Zekâ
  3. Bedensel Zekâ
  4. Müziksel Zekâ
  5. Doğasal Zekâ
  6. Sosyal Zekâ
  7. İçsel Zekâ
  8. Sözel Zekâ