Bale

Bale

Bale, belli figürlere ve adım atışlara dayalı bir müzikli gösteri sanatıdır. Bale; dans, müzik, mimik , duygu ve dekor sanatlarının ileri standartlarla birleştirerek kullanılan sanat dalı olarak da tanımlanabilir.

Modern Dans ise bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar yaratmasını amaçlayan bir dans türüdür.

Dans derslerinin amacı : Çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp , estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir şeklinde özetlenebilir.

bale3

Derslerimizde sırasıyla : Isınma ve esneklik kazanmalarını destekleyen streching (esneme) hareketleri ,temel duruş pozisyonları ve adımları, ritmik oyun çalışmaları, estetik yönden gelişimlerine yardımcı olacak ve ”Royal Academy Of Dancing ” müfredatının kapsamında yaş gruplarına uygun olarak seçilen egzersizler ,yaratıcı güçlerini geliştirecek olan (doğaçlama) dans çalışmaları uygulanmaktadır.

Bale ve Dans dersinin öğrenci için kazanımlarını;

  • Kendini toplumsal çevrede doğru ifade eden, sosyal ve sanatsal beğenisi gelişmiş yaratıcı bireyler olarak gelişmeleri,
  • Vücudun disipline edilerek, kas yapısının düzgün gelişmesini ve çocuğun vücudunu doğru kullanması,
  • Bale ve dans yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve bedensel ifade gücünü geliştirmeleri,
  • Müziksel anlamda duyarlılık, düşünme ve yorumlama alanlarında gelişmeleri, Müzik kulağının ve müzik ile beraber hareket edebilme yeteneğinin geliştirilmesi,
  • Topluluk önünde sunum yeteneğini kazanmaları,
  • Sanatsal etkinliklere ilgi duymalarını ve katılmaları
  • Alınan sorumlulukları zamanında yerine getirme alışkanlığı kazanmaları,
  • Bağımsız ve bireysel yaratıcılık yeteneklerini geliştirmeleri,
  • Grup çalışmasının önemine inanmaları olarak açıklayabiliriz.